simpleSAMLphp login


Rendhagyó alapkőletétel az Általános Orvostudományi Karon

2018. december 7-én helyére került a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar új oktatási és kutatási épületszárnyának rendhagyó, 3D-s nyomtatási eljárással készült alapköve, így elkezdődhet az az építkezés, melynek eredményeként az Egyetem oktatói és kutatói feladatukhoz méltó, innovatív és modern környezetben szolgálhatják majd az orvostudományt. Az új épület a Modern Városok Program „zászlóshajó” nagyberuházása, okkal, hiszen bruttó 10,669 Mrd Forint összegből az orvoskar Szigeti úti főépülete egy új szárnnyal bővül, ahová négy intézet költözik át a régi elméleti tömbből.

A beruházás „design & build” konstrukcióban valósul meg. A közbeszerzési modellről dr. Csécsei Henrietta közbeszerzési és beszerzési igazgató elmondta: „lényege a tervezés és kivitelezés együttes közbeszerzése, mely a jóváhagyási terven, mint műszaki tartalmon alapul. Ez a közbeszerzési eljárási típus ad lehetőséget arra, hogy a jóváhagyási terv adta keretek között a felek közötti iterációs folyamat eredményeként egy olyan beruházás valósulhasson meg, amely költségvetési keretek lehetőségeihez mérten leginkább kielégíti a megrendelői igényeket.”

Az épület tervezését több XXI. századi intézmény inspirálta. A szintenkénti „open lab” architektúra és az épület kialakítása, a Janelia Research Campus (Howard Hughes Medical Institute, USA) és az új Max Planck kutató épületek (Németország) struktúráját ötvözi. A generáltervezést, a méltán elismert TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. jegyzi, amely az építész szakmában komoly referenciákkal bíró szellemi műhely.

Felelős tervező: Kádár Mihály

Projektvezető építészek: Kisgergely Csaba, Sebestyén Péter

Kádár Mihály hangsúlyozta: „Ezt a projektet tervezői szinten az a kihívás vezette, hogy az orvos- és kutatószakma, valamint az egyetem és kivitelezők támasztotta magas követelményeknek maximálisan megfeleljünk. Az orvosszakma iránti tiszteletünk inspirált minket, hogy építészeti eszközeinkkel olyan környezetet teremthessünk, amely egy élhető, modern campuson adhat keretet a Magyarországon legmagasabb szinten végzett, speciális kutatási és oktatási folyamatoknak.

Az új épülettömb kialakításában a TSPC szakemberei komplex megoldásokat mutattak annak összehangolásra, hogy az oktatási területek (szemináriumi termek, nagyelőadók, közösségi terek) és a kutatás terei (laboratóriumok, izolálható lépcsőházak, zsilipek és felvonók, vizsgálók és teszttermek) egymás mellett lehessenek jelen.

A TSPC projektvezető építésze, Kisgergely Csaba elmondta: „Csapatomnak a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy azokat a funkciókat, amelyeket az orvostudomány területe a szigorú követelmények szerint határozottan elválaszt egymástól, mi az építészet eszköztárával mégis egységbe foglalhassuk.”

Néhány érdekesség:

  • Az új épületszárnyban megépülnek az ún. Core Facility terek, melyek az orvosi kutatások legmagasabb szintű követelményeinek felelnek meg és speciális jellemzőkkel bírnak. Ez a terület a labor a laboron belül-elv szerint valósul meg, az épület közepén helyezkedik el és az intézetek közösen használják.
  • Bonyolultságát tekintve kiemelkedik a feladatok közül az Imaging laborsor megtervezése, mely az itt elhelyezett, szuperérzékeny optikai eszközök miatt boxonként külön szabályozható légtechnikai és világítási rendszerrel lesz ellátva, hogy fénytől elzárt, fotonizolált területen biztosíthassák a teljes pormentességet.
  • A molekuláris biológia labor területe izoláltan, zsilipelő beléptető rendszerrel működtetett lesz. A teljes labortérben a légtechnikai berendezésnek képesnek kell lenni kiszűrni a DNS, RNS szennyeződéseket. Különleges feladat a hőmérséklet, illetve a páratartalom szabályozásának megoldása is.
  • Az épületben meg kellett oldani az élőállatok és vegyszerek függőleges irányú mozgatását a központi tárolók és állatház valamint a laborszintek között, az egyéb közlekedő terektől izoláltan, melyre egy külön csak ezt a célt szolgáló liftcsoport került kiépítésre.
  • Az intézeti működést a földszinten és az első emeleten elhelyezett speciális oktatási terek támogatják modern felszereltségű hallgatói gyakorlatos laborokkal és egyéb oktatási terekkel (300 fős nagyelőadók, 130 fős kiselőadók, oktatási termek).

Nyitrai Miklós, az Általános Orvostudományi Kar dékánja kiemelte: „A Kar több évtizede nemzetközi környezetben versenyez a diákokért, és e versenyben fontos az oktatók számára is innovatív, a tudományhoz méltó körülményeket biztosítani. Kizárólag így lehetséges a komoly sikereket elért kutatók megtartása és a fiatal tehetségek helyzetbe hozása, ezáltal az oktatási célok mellett a kutatási eredmények erősítése. A nemzetközi trend azt mutatja, hogy az orvosképzés iránti igény tovább nő a következő években. Az Európai Unió felmérései, valamint a magyar és a pécsi felvételi jelentkezési számok alapján is látható, hogy a nemzetközi képzésekre az elkövetkező 10-15 évben fennmarad a jelentős túljelentkezés.”

Az oktatási és kutatási épületszárny rendhagyó alapkövét a Műszaki és Informatikai Karon oktató dr. Vasváry-Nádor Norbert formatervező művész tervezte és a Karon lévő 3D Központban 3D-nyomtatási technológiával valósult meg.  A felnagyított emberi szövet struktúrára emlékeztető plasztika az Egyetem és környezetének viszonyát, a kapcsolódások fontosságát szimbolizálja, egyszersmind utalva a technika és tudomány összefüggéseire.

A jövőt már tervezi a PTE

Az egyetem a város területén, számtalan telephelyen, széttagoltan helyezkedik el, ami nem egy esetben – elsősorban az orvos- és egészségtudományi hallgatók elméleti és gyakorlati képzésének a ritmusa miatt – komoly képzésszervezési kihívásokat jelent.

„Évek óta keresi a PTE annak a lehetőségét, hogy miként lehetne az egyes képzési területeket infrastrukturális centrumokba szervezni, a szétszórt, pavilonszerű egészségügyi ellátó és képző egységeinket ellátási és képzési lánccá összefűzni. Az Általános Orvostudományi Kart és a Janus Pannonius Klinikai Központot is magában foglaló „Orvostudományi Tömb” logikus kiindulási pontja az orvosi és egészségtudományi képzésnek, de a terület mind közlekedési, mind beépíthetőségi szempontból elérte fejleszthetőségének a határait.

E szakmai érvrendszer miatt kezdte el vizsgálni a Pécsi Tudományegyetem, hogy milyen új területeket lehetne bevonni az orvosi és egészségtudományi képzések fejlesztéseihez. Olyan területet keresett, amely térbeli közelségéből fakadóan egy kampuszként kezelhető a meglévő oktatási és ellátó egységekkel, ugyanakkor képes az oktatás és a betegellátás nagy volumenű épülettömegeit befogadni. Ehhez kapcsolódóan

  • Elkészült egy közép-, és hosszú távú fejlesztési terv.
  • A Kormány ezt támogatva 2017. október 10-én döntött egy 8130m2 es telek megvásárlásáról (800 millió forint) (1734/2017. (X.10.) Kormányhatározat).
  • Folyamatban van a tervezése az új Fogászati Elméleti Tömbnek (2.700m2 / 2.0 Mrd Ft) ezen a területen, amely az egyetemi orvosképzés szolgálatában áll és egyben térségi egészségügyi intézmény lesz.
  • A meglévő elméleti tömb, mintegy 27.000m2 teljeskörű rekonstrukciója középtávon megkerülhetetlen, melyhez tovább források bevonása szüksége.” - tájékoztatott Jenei Zoltán kancellár.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló egyetemi fejlesztések aktuális helyzetéről készült összefoglaló elérhető : https://pte.hu/sites/pte.hu/files/eo_pii/pte_a_jovod_kapuja_hl.pdf

Virtuális webséta: www.pte360.hu.

magyar