simpleSAMLphp login


Általános Orvostudományi Kar

Az orvoskar Szigeti úti főépülete egy új, 12.000 m2-es szárnnyal bővül, ahová négy intézet költözik át a régi elméleti tömbből. Globálisan tekintve nem új a műfaj, de ezúttal, a szintenkénti „open lab” architektúra, és az épület kialakítása, funkcióját tekintve nóvum.

A program keretében:

  • 40 %-kal bővülnek az oktatásra és kutatásra szánt terek.

  • 4 db nagy előadó és 34 db szemináriumi terem szolgálja az oktatási és tanulási feltételeket.

  • 1,6 Mrd forint értékű diagnosztikai és terápiás eszközök beszerzése révén orvosi csúcstechnológiák biztosítják a képzés hátterét.

  • A hallgatók vonzásához és megtartásához szükséges szolgáltatási infrastruktúra bővül.

  • Megújul az 10.000 m2-es belső park, növényzete frissül, korszerű burkolatrendszerrel és köztéri bútorokkal kiegészülve a campus szerves részét képező pihenőparkká alakul.

  • 254 db parkoló épül a teljes tömb parkolási problémáinak az enyhítésére.

Az orvostudományi campus története az 1950-es években kezdődött; ekkor indult az egykori Hadapródiskolában az orvosképzés. Másfél évtizeddel később megépült a 400 ágyas klinikai tömb, bővült és megújult az elméleti szárny és már állnak a campus egészének arculatát meghatározó épületek. 
Több komoly beruházás történt a campus környezetében, felépült a Szívgyógyászati Klinika, és a Szentágothai János Kutatóközpont, megújult a Janus Pannonius Klinikai Tömb, azonban az elméleti oktatás feltételei az elmúlt évtizedekben nem változtak.
A nemzetközi trend azt mutatja, hogy az orvosképzés iránti igény tovább nő a következő években.A 80-as években indult az angol nyelvű orvosképzés, 2004-ben a német nyelvű, 2006-ban az angol nyelvű fogorvos- és 2009-ben az angol nyelvű gyógyszerészeti képzés jelent meg a portfolióban. Tény, hogy az elmúlt évtizedben jelentősen megnövekedett az idegennyelvű képzésben résztvevő hallgatók száma.

Tervező: ZÁÉV Zrt.

Kivitelező: ZÁÉV Zrt.

A beruházás költsége: 10,669 Mrd Ft

Eszközbeszerzés összege: 1,6 Mrd Ft

Ünnepélyes szerződésaláírás: 2017. november 10.

Ünnepélyes alapkőletétel: 2018. december 7.