simpleSAMLphp login


Bölcsészettudományi Kar

Új emelettel bővült a Kar: oktatótermek és korszerű laboratórium szolgálja a pszichológus képzés magyar, angol és német nyelvű hallgatóit.

A legnagyobb létszámú és rendkívül széles képzési portfólióval rendelkező Bölcsészettudományi Kar (BTK) népszerűsége a magyar és a külföldi hallgatók körében az elmúlt években tovább erősödött.

A jelenleg is meglévő pszichológia, a politológia és anglisztika képzéseken közel 100 fővel növelik a külföldi hallgatói létszámot, ezen túl újonnan induló szakokkal további 200 fős emelkedés prognosztizálható 2020-ig.

Köztudott, hogy a BTK több tanszéke is közösen használ ingatlanokat más karokkal – az Ifjúság útján, a Rókus utcában és a Zsolnay Negyedben –, ezért olyan komplex fejlesztési koncepció kidolgozására volt szükség, amely minden érintett kar számára megfelelő, és a tevékenysége végzéséhez szükséges, hiányzó feltételeket biztosítja.

Elkészült a BTK Rókus utcai campusában az „M” épület tetőrekonstrukciója, amelyből a Történettudományi Intézet, a Társadalomtudományi Könyvtár és a Társadalmi Kapcsolatok Intézetének két tanszéke, a Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék, valamint a Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék jelenlegi és leendő hallgatói, oktatói egyaránt profitálnak. A fejlesztés érdemben hozzájárul a Rókus utcai campus egységes megjelenéséhez, a rendezett városkép kialakításához.

Az Ifjúság úti emeletráépítés munkálatai 2018. januárban kezdődtek és a 2019. őszi szemeszterben már az új helyszínen indult az oktatás. A bővítésnek köszönhetően oktatótermek és korszerű laboratórium szolgálja a pszichológusképzésben részt vevő hallgatókat.

Tervező: PTE Műszaki és Informatikai Kar

Kivitelező: Cserkúti Generál Kft.

Beruházás költsége: 435 M Ft