simpleSAMLphp login


Gyógyszerésztudományi Kar

A gyógyszerészet az egyik legdinamikusabban fejlődő tudomány. Az elméleti képzés mellett óriási szerepe van a gyakorlati képzést biztosító korszerű infrastruktúrának. A Pécsi gyógyszerészkar laborkapacitásai szűkösek voltak és az épületre is ráfért egy komoly felújítás. A fejlesztés során új laboratóriumokkal, oktatási helységekkel, irodákkal, közösségi terekkel gazdagodik a Kar. Méltó helyszíne lesz a magyar és angol nyelvű, valamint a tervezett német nyelvű gyógyszerészképzés számára.

Jelenleg 150 külföldi- és 170 magyar hallgató tanul a karon. Szándék szerint 2020-ig a külföldi hallgatói létszám megduplázódik.

 • Korszerű laboratóriumok kialakítására és kapacitásbővítésre kerül sor.

 • Modern eszközpark szolgálja a gyakorlati gyógyszerész képzést.

 • A Rókus utcai épülettömb északi részébe költöznek a Kar tanszékei és intézetei.

 • A déli szárnyban új előadók és szemináriumi termek épülnek.

 • Hallgatói igények és elvárások mentén artikulált közösségi terek teszik vonzóbbá a kari életet.

 • Irodával bővül a Hallgatói Önkormányzat.

 • Megújul a dékáni hivatal.

Értékes a gyógyszerész diploma mert birtokában kiválóan el lehet helyezkedni:

 • a közforgalmi ellátásban,

 • az intézeti/kórházi gyógyszertárakban,

 • az iparban, vagy

 • kutatóként az egyetemen.

A Gyógyszerésztudományi Kar több tanszéke is rendelkezik olyan kutatásfejlesztési programmal, amelyek mentén komoly sikerek várhatók, többek közt a gyógyszertechnológiai, a biotechnológiai, a farmakológiai, valamint a biokémiai és a klinikai gyógyszerészeti kutatások területein. A kari indíttatású gyógyszerfejlesztések is nagyobb lehetőségekhez jutnak azáltal, hogy a szilárd gyógyszerformák kisméretben történő gyártásfejlesztésére alkalmas gyógyszertechnológiai laboratóriummal gazdagodik az intézmény

A kutató egyetemek, valamint a köréjük szerveződő hasznosítási vállalatok adják Magyarországon a gyógyszeripar fő innovációs bázisait. A tudásalapú húzóágazatok közé tartozó gyógyszeriparban ugyanakkor meghatározó szereppel bírnak – az oktatás és képzés mellett – az infrastrukturális beruházások, a tudományos és technológiai parkok. Ez szükségessé teszi az egyetemek és a vállalatok, pénzintézetek szoros együttműködését, hiszen ez teremt ösztönző környezetet az innováció és a tudomány számára.

Kivitelező: B Build & Trade Kft.

Beruházás költsége: 450 M Ft

I. ütem átadása megtörtént

II. ütem átadása: 2019. tavasza