simpleSAMLphp login


Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, regionális helyzetéből adódó gazdaságfejlesztési igények alapján az alábbi három cél megvalósítását határozta meg:

  1. Élelmiszertudományi-vidékfejlesztési - (döntően szőlészeti és borászati) beruházások
  2. Kollégiumfejlesztési program

A  fejlesztés elsősorban a térségi adottságokhoz rugalmasan illeszkedő, az egyetem kutatási hátterére támaszkodó, a kari erőforrásokat hálózatos összefogással mozgósítani képes, a piaci igényeket specifikusan kiszolgáló és a duális képzés erősségeit felsorakoztató képzési központ kialakítását jelenti. Az élelmiszertudományi – döntően szőlészeti, borászati – fejlesztésekben komoly szereppel bír a Természettudományi Kar, valamint a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet. 

A program fő célkitűzései:

  • regionálisan versenyképes képzések fejlesztése
  • kari hallgatói létszám növelése
  • régió vállalkozásainak munkaerőigényének kielégítése
  • fiatalok régióból történő elvándorlásának csökkentése

Kivitelező: Sz+C Stúdió Kft.

A beruházás költsége: 268 M Ft

Borászati eszközbeszerzés összege: 54 M Ft