simpleSAMLphp login


Műszaki és Informatikai Kar

Építészeti kísérlet is a Műszaki és Informatikai Kar fejlesztése.

A Kar oktatási területe két, összességében 1477 m²-es acélszerkezetű csarnokkal bővül a Boszorkány úton. A program lehetővé teszi, hogy a jelenleg kettéosztott (Rókus utca – Boszorkány út) MIK szervezeti rendszere racionálisan egybeolvadjon. A meglévő épület rekonstrukciójára is sor kerül, és a 3D Központtal kiegészülve egy 21.századi campus támogatja a műszaki képzéseket és határozza meg a városrész arculatát.

 • Építész (É81) és gépész (G56) műhelyek épülnek.
 • A kedvezőbb kihasználtság érdekében belső térátalakításokra kerül sor.
 • Bővül az eszközpark.
 • Erősebb lesz a hallgatók vonzásához és megtartásához szükséges szolgáltatási infrastruktúra.

Az utóbbi években, a karon jelentősen megugrott a nemzetközi hallgatói létszám. A tendencia, a műszaki tudományokkal szembeni elvárások és a nemzetközi trendek inspirálták az építész és gépész műhelyek terveit.

A beruházás egyrészt objektum-orientált, ipari gyártást is modellező mérnök mikrocampus, másrészt  a kísérletező, nagy fesztávú teret igénylő, kifejezetten a közösségi oktatást kívánó szakokat, szakcsoportokat szolgálja ki. Egyben építészeti kísérlet is: ún. ismételhető primer szerkezettel, szerelt acél szelvényekből készülnek, fekete páncélzattal, az oktatást támogató nagy transzparens felületekkel, átlátható, multifunkcionális terekkel. A belső arculat kortárs industrial design, tiszta színekkel, ipari anyagokkal, látszó gépészeti rendszerrel.

Az új épületek külső környezete épp olyan fontos, mint a beltartalom, a korszerű oktatáshoz a közösségi igényeket is kiszolgáló külterek tartoznak. A zöldfelületekkel a hallgatók még intenzívebben fognak majd találkozni.

 • Egységes campus jön létre;
 • Új, innovatív irányok nyílnak az oktatás módszertan területén;
 • Adott a lehetőség az egyetemi, mérnöki diszciplínák összekapcsolására;
 • Erős nemzetközi portfolió;
 • Korszerű angol nyelvű mérnökképzés;
 • Nagyobb hangsúlyt kap a duális képzés;
 • Több lehetőség nyílik az ipari szereplők bevonására;
 • A korszerű infrastruktúra hi-tech laborkísérleteket tesz lehetővé;
 • Csökkennek a fenntartási költségek;
 • Minőségbeli javulás, amelyből a hallgatók és az oktatók egyaránt profitálnak;

Tervező: PTE Műszaki és Informatikai Kar

Kivitelező: Strabag Építő Kft.

A beruházás költsége: É és G csarnokok 1,019 Mrd Ft

Ünnepélyes alapkőletétel: 2018. július

ABC épület átalakítása

Kivitelező: Cserkúti Generál Kft.

Az átalakítás és a telephelyi integráció biztosításának költsége: 178,5 M Ft